DE FANFARE

In de tweede helft van de 19de eeuw was er grote onenigheid in het bestuur van de Harmonie van Hekelgem.


De grote voormannen Henri Roseleth en Jozef Vogel besloten in 1892 om een eigen toneelzaal (het Gildenhuis) te bouwen, en een zelfstandige muziekmaatschappij te stichten die toegankelijk zou zijn voor de gewone man. De Fanfare "De Katholieke Gilde" van Hekelgem was geboren.


Het oorspronkelijke doel van de Fanfare was tweeledig:


Iets meer dan 125 jaar later draagt de Fanfare deze doelstellingen nog steeds hoog in het vaandel. Het jaarprogramma van de Fanfare is nog volledig in overeenstemming met de statutaire doelstellingen van haar stichters. De Fanfare was, is en blijft ook toegankelijk voor iedereen, jong of wat ouder, man of vrouw. Door bovendien instrumenten ter beschikking te stellen van kandidaat-muzikanten wordt de toegankelijkheid nog vergroot.


Na 125 jaar is de Fanfare nog steeds een bloeiende maatschappij. Dankzij de inzet en de initiatieven van zowel jong als oud blijft de Fanfare een boeiende vereniging, waar het fijn is om deel van uit te maken.